Privacy overeenkomst

Al uw persoonlijke gegevens, schriftelijke en digitale documenten die Uitvaart voordeel  van en namens u verkrijgt bewaart Uitvaart voordeel  digitaal, veilig en ontoegankelijk voor derden in eigen beheer.

Uw gegevens verkrijgt Uitvaart voordeel  als volgt:

1:         direct van u per telefoon, per e-mail, schriftelijk of via een formulier op deze website.

2:         namens u via een derde per telefoon, per e-mail, schriftelijk of via een formulier op deze website.

Uw gegevens worden door Uitvaart voordeel  bewaard, verwerkt en gebruikt met als doel:

1:         u informatie te verzenden, schriftelijk of per e-mail, omtrent de dienstverlening van Uitvaart voordeel 

2:         uw overeenkomst(en) met Uitvaart voordeel  zorgvuldig te kunnen uitvoeren en beheren.

Door verkrijging van uw gegevens verkrijgt Uitvaart voordeel  uw toestemming voor realisering van bovengenoemd doel.

Derden

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als het wettelijk verplicht is of aan bedrijven bij/via wie u een reis heeft geboekt die door Uitvaart voordeel  wordt betaald. Voordat Uitvaart voordeel  u een voorschot verstrekt wordt u getoetst en geregistreerd bij BKR. Uw gegevens kunnen aan derden worden overgedragen als u in gebreke blijft met de aflossing van het voorschot. 

Claim/Reisboeking

Voor de afhandeling van uw claim/reisboeking dient Cito Care de volgende stukken bij voorkeur per e-mail te ontvangen: uw claimformulier, uw kopie identiteitsbewijs, de nota van het reisbureau, de akte van overlijden/ziekte van uw verwant. Verzendt u deze stukken via een derde naar Uitvaart voordeel , dan is het uw verantwoordelijkheid dat deze derde uw stukken vertrouwelijk behandelt.

 

Identiteitsbewijs

 Bij een claim/reisboeking vraagt Uitvaart voordeel  u ter identificatie en controle van uw nationaliteit een duidelijke (digitale) kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). De kopie kunt u per e-mail verstrekken. Advies: maak dan uw BSN-nummer onleesbaar. Waar gewenst mag/moet u persoonlijk op kantoor langskomen om u te identificeren. 

Inzage en verwijdering gegevens

Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens met in achtneming van de wettelijke bewaartermijn verwijderd voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn bewaard.

Wilt u weten welke persoonsgegevens Uitvaart voordeel  van u bewaard en verwerkt, stuur dan een mail naar info@dedageraad-.nl. U ontvangt dan (bij voorkeur) per e-mail bericht.